logo

Bellany hỗ trợ các loại menu kem được thiết kế chuyên nghiệp và độc đáo dựa vào yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng:

CÁC LOẠI MENU VÀ POSTER

Menu table

 

Menu Bảng Gỗ

 

Standee

Khung đen menu A4, A3, A2

 

 

Bảng menu viết phấn

Giá đỡ gỗ