logo

 

I. LỊCH GIAO HÀNG

Ngày đặt hàng

Ngày giao hàng

Sáng Thứ Hai

Sáng Thứ Ba

Sáng Thứ Ba

Sáng Thứ Tư

Sáng Thứ Tư

Sáng Thứ Năm

Sáng Thứ Năm

Sáng Thứ Sáu

Sáng Thứ Sáu

Sáng Thứ Hai (tuần kế tiếp)

Thứ Bảy

NGHỈ

Chủ Nhật

NGHỈ

 

II. CÁCH BẢO QUẢN & SỬ DỤNG

​DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG CHO KHÁCH HÀNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG & BẢO QUẢN CHẤT LƯỢNG KEM BELLANY

1. Nên trữ kem Bellany trong tủ đông với nhiệt độ tối thiểu là -18oC.

2. Không làm đông lại sau khi đã rã đông; Không bán kem đã rã đông

3. Nếu mất điện, không được mở cửa tủ đông. Trường hợp mất điện hơn 4 giờ, vui lòng đặt kem ở kho riêng biệt, nơi có điện ổn định. 
Lưu ý: Công ty Can Do sẽ không chịu trách nhiệm về việc bảo quản kem từ bất kỳ khách hàng nào.