logo

Nay đã có hộp nhỏ cho vị Yuzu

  • Thứ hai, 08:25 Ngày 20/06/2022
  • Vị kem Yuzu (Chanh Nhật) nay đã có thêm loại hộp nhỏ: 125ml và 450ml

    Bài viết liên quan
  • Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh Việt Nam 2023