logo
  • Những sự kiện đã tham gia
    • Những sự kiện đã tham gia Chủ nhật, 10:37 Ngày 14/07/2019

      Những sự kiện cụ thể Can Do đã tham gia: • Ngày 14 tháng 7, ngày Quốc khánh Pháp tại cả Lãnh sự quán TP HCM và Đại sứ quán Hà Nội • Kermesse tại Trường Quốc tế Marguerite Duras • Gout de France