logo
  • Nay đã có hộp nhỏ cho vị Yuzu
  • Tuyển dụng nhiều vị trí
    • Tuyển dụng nhiều vị trí Thứ tư, 09:24 Ngày 09/02/2022

      Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh Nhân viên Sale Admin Manager Nhân viên sản xuất Nhân viên tạp vụ Nhân viên giao hàng  

  • Ý kiến của khách hàng trên Fanpage
  • Thông báo: việc cung ứng tới khách hàng
  • Vị kem Mới - Kem Yuzu (Không Béo)