logo
  • Paletas Thơm (có vị cay, mặn)
  • Paletas Thanh Long Đỏ
  • Paletas Ổi Hồng
  • Paletas Yuzu
  • Vị kem Mới - Kem Yuzu (Không Béo)